Bearing housings
  • Flanged housings
  • FNL 517 B + C 2217 K + H 317 E AFC 200 - FNL flanged housings for bearings on an adapter sleeve

FNL 517 B + C 2217 K + H 317 E bearing | Flanged housings

Price: enquiry
Model Number: FNL 517 B + C 2217 K + H 317 E
TC: FNL 517 B + C 2217 K + H ...
L: 210.000
HOUSING: FNL 517 B
H1: 105.000
H: 210.000
DDA75.000 mm
BEARINGC 2217 K
AAAB115.000 mm
H210.000 mm
H1105.000 mm
L210.000 mm
HOUSINGFNL 517 B
TCFNL 517 B + C 2217 K + H ...

 

No. TC  L  HOUSING  H1  H  DDA 
ACS310-01U-02A4-2200 - 2400.370.5R0 - -
TAM 152515TAM 152526.50152216300
SBB206-20RK13.91 1/4-8.00.271/4-28UNF
7336BDB FY1801.54.0150011007336BDBFY
7234BDT FY1704.07234BDT FY18001400310
62309.40 Kg3.000 mm45.000 mm270.000 mm4500 rpm3200 rpm
LU090037TRN1KCT---+(8.5)LU09TR8.5 - - - -
NJ2208EMStandard401.01.01.11.1
KR30H06A-0050-H-10AQ/M05SRS02D1S31KR30HS : Direct Mount - - - -
UCPE204D1UCPE204D1M5x0.82012.7UC204D112

 

ERIKS - SKF FNL flanged bearing housing - StudyLib

Home at last The new FNL flanged bearing housing Previously it was blue-green. ... 517 A FNL 517 B 1217 K 2217 K 22217 EK C 2217 K H 217 H 317 H 317 H 317 E ...

FNL 517 B + 22217 K + H 317

FNL 517 B + 22217 K + H 317. FNL flanged housings for bearings on an adapter sleeve. Technical specification. ASSOCIATED PRODUCTS. Bearing (basic ...

FNL 517 B + 2217 K + H 317 bearing | Flanged housings

Description: Original FNL 517 B + 2217 K + H 317 AFC 200 - FNL flanged housings for bearings on an adapter sleeve. . Flanged housings have best quality in ...

Cast housed bearing - 4 bolts fnl-517-bc-2217-k-h317-e-skf

Description. Cast Housed Bearing - 4 Bolts FNL-517-B-C-2217-K-H317-E-SKF, Tightening type , Shaft size 0 mm, Fixing Spacing 170 mm, material FONTE.

FNL flanged housings for bearings on an adapter sleeve - SKF

Technical specification ; Housing. FNL 517 B ; - included contact seal. 2 x TFL 517 ; Bearing, C 2217 K ; Adapter sleeve, H 317 E ; Locating ring, FRB 10/150 ...

FNL 517 A + C 2217 K + H 317 E | FNL series for bearings on an ...

FNL 517 A + C 2217 K + H 317 E. Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 189 lần. (Có 0 người đã bình chọn). Liên hệ. Model: FNL 517 A + C 2217 K.

FNL flanged housings for bearings with an adapter sleeve da 20

1 ZW 42 x 52. 22205 EK. H 305. 1 ZW 42 x 52. C 2205 KTN92). H 305 E ... FNL 517 B. 1217 K. H 217. 2 FRB 9/150. TFL 517. M 8 x 25. 2217 K. H 317.


FNL 510 B + 1210 K + H 210 AFC 200 - FNL flanged housings for bearings on an adapter sleeve

TC: 1210 K

L: FNL 510 B + 1210 K + H 21...

HOUSING: 179.000

H1: FNL 510 B

H: 60.000

DDA: 160.000

FNL 516 A + 22216 K + H 316 AFC 200 - FNL flanged housings for bearings on an adapter sleeve

TC: 22216 K

L: FNL 516 A + 22216 K + H 3...

HOUSING: 196.000

H1: FNL 516 A

H: 98.000

DDA: 196.000

FNL 518 B + C 2218 K + H 318 E AFC 200 - FNL flanged housings for bearings on an adapter sleeve

TC: C 2218 K

L: FNL 518 B + C 2218 K + H ...

HOUSING: 210.000

H1: FNL 518 B

H: 105.000

DDA: 210.000

FNL 512 A + 1212 K + H 212 AFC 200 - FNL flanged housings for bearings on an adapter sleeve

TC: 1212 K

L: FNL 512 A + 1212 K + H 21...

HOUSING: 210.000

H1: FNL 512 A

H: 72.000

DDA: 189.000

Contact us